TONZA engineering s.r.o., strojírenství, rekonstrukce kolejových vozidel, reverzní engineering

O nás

Společnost vznikla transformací projekční kanceláře Ing. Tomáš Hradílek, působící v oblasti projektování pozemního stavitelství již od roku 2001.

Máme bohaté zkušenosti s projekty staveb pro bydlení (rodinné domy, bytové domy, byty, objekty pro rekreaci atd.), administrativních objektů, průmyslových staveb (výrobní závody, výzkumná centra, zemědělské stavby, atd.), stavby občanské vybavenosti (pro školství, výchovu, obchod, služby, sport, zdravotní péči, sociální péči, ubytování, stravování, atd.), či polyfunkčních budov a areálů. V těchto odvětvích zajišťujeme projekty pro novostavby i rekonstrukce stávajících objektů.

Rozsah činnosti

Konzultace a poradenství

V oboru stavebnictví.

Předprojektová příprava

Zaměření pozemku či objektu, průzkumy (stavební, geodetický, hydrogeologický, radonový).

Studie staveb

Provádíme ucelené návrhy od koncepce stavby až po dispoziční řešení s možností vizualizace.

Kompletní projektová dokumentace

…pro řízení na stavebním úřadě (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení).

Inženýrská činnost

Získání stanovisek dotčených orgánů, zajištění řízení na stavebním úřadě. Autorské dozory na stavbě.

Prováděcí projekty

…a to včetně rozpočtů.

Podklady

Pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Reference

Rádi Vás na osobní schůzce seznámíme s našimi dosavadními projekty.…

Kontakty

Ing. Tomáš Hradílek

jednatel, vedoucí projekce

Tomáš Zbíral

projektant

Stanoviska k projektům